kehitä organisaatiokulttuuriaOrganisaatiokulttuuria pidetään joskus asiana, joka vain on muodostunut ajan kuluessa ja johon ei voida juurikaan vaikuttaa. Moni organisaatio haluaisi kuitenkin uudistaa kulttuuriaan, saada ihmiset sitoutumaan ja viihtymään työssään paremmin sekä tietysti pysyä yhä kovenevassa kilpailussa mukana.

Vahva ja terve kulttuuri on yksi keskeisimmistä organisaation menestystekijöistä. Sitoutunut ja työnsä omaksi tunteva henkilöstö yltää huippusuorituksiin kerta toisensa jälkeen, eikä hanskoja lyödä naulaan ensimmäisen vastoinkäymisen koittaessa.

GoodWorkBuzz -palvelun käyttöönotto on yksi askel kohti läpinäkyvää ja vuorovaikutteista organisaatiokulttuuria, jossa ihmisiä kuunnellaan ja jossa asioista keskustellaan avoimesti. Palvelu toimii näin tehokkaana viestikanavana, jonka välityksellä saadut palautteet toimivat samalla keskustelun avauksina. Näin työnantaja ja esimiehet tietävät aina, mistä asioista tulisi keskustella ja milloin ottaa asia puheeksi.