sitouta työntekijätKun työntekijä pääsee antamaan rehellistä anonyymiä palautetta, hän pystyy vaikuttamaan asioihin ja saa äänensä kuuluviin isossakin organisaatiossa. Kun ihminen voi vaikuttaa, hän sitoutuu työhönsä paremmin ja positiivinen kierre on valmis.

Jokainen työntekijä on oman työnsä erityisasiantuntija. Työntekijällä on kaikista laajin osaaminen ja läheisin tuntuma siitä, mitä työssä ja siihen liittyvissä sidosryhmissä tapahtuu. Meidän palvelun kautta työntekijä pääsee kertomaan, jos jokin asia ei toimi ja mistä kyseinen ongelma johtuu. Ongelma voi olla esim. itse työhön liittyvä, prosesseihin liittyvä, johtamiseen liittyvä tai vaikkapa henkilön osaamiseen liittyvä. Tämän tiedon saaminen on työnantajalle kullanarvoinen asia ja se mahdollistaa nopean reagoinnin kyseiseen ongelmaan. Näin raja työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen välillä hälvenee ja haasteita voidaan ratkoa tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti ilman turhaa lokerointia.