Arvot ovat meille aidosti tärkeitä ja ne näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme vahvasti. Meille arvot ovat koko toimintamme keskeinen osa ja haluamme, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voi luottaa, että toimimme arvojemme mukaisesti.

Keskeiset arvomme ovat:

Asiakaslähtöisyys

Palvelua kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jolloin palvelu on oikeasti sellainen, jota tarvitaan ja jota halutaan käyttää. Palvelu ja sen käyttäminen tulee aina olla mahdollisimman asiakaslähtöistä. Meidän mielestä se tarkoittaa tehokkuutta, nopeutta ja hauskuutta. Maailma on täynnä kankeita ja vaikeakäyttöisiä sovelluksia – me emme halua olla yksi niistä.

Avoimuus

Kerromme käyttäjillemme selkeästi miten järjestelmä käsittelee heidän palautteitaan ja miten palautteet näkyvät järjestelmässä. Kaikki palautteenanto tapahtuu aina ehdottoman anonyymisti.

Hyvinvointi

Palvelumme tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia kaikilla organisaatioiden tasoilla. Tahdomme, että työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja voivat työssään paremmin. Tahdomme myös, että esimiehet ja johto saavat tarvitsemansa tiedon ja voivat olla yhdessä kehittämässä parempia työpaikkoja. Hyvät työpaikat ja menestyvät yritykset rakennetaan kaikkien osapuolien yhteistyöllä.

Luotettavuus

Buusti on luotettava kumppani. Yritysten tiedot pysyvät salassa ja kaikki järjestelmässä tapahtuva palautteenanto on ehdottoman anonyymiä.