Palautteesta kehittämiseenOrganisaatiossa ei välttämättä ole pulaa palautteesta, vaan haaste on siinä, mihin palautteeseen pitäisi kiinnittää huomiota ensimmäiseksi. Esimerkiksi perinteisissä työhyvinvointikyselyissä on yleensä runsaasti kysymyksiä työhyvinvoinnin eri osa-alueilta. Kyselyn tuloksia purettaessa ja osa-alueita tutkiskellessa herää monesti kysymys – miten kehitysaskeleet tulisi priorisoida ja mistä meidän kannattaisi aloittaa?

Palvelumme automaattinen palautteiden järjestely auttaa löytämään tärkeimmät kehityskohteet helposti, jolloin voidaan olla varmoja, että kehitystyöhön lähdetään oikeassa järjestyksessä. Näin varmistetaan oikea-aikaiset ja oikeat toimenpiteet, eikä organisaation arvokkaita ja rajallisia kehitysresursseja hukata keskittymällä vääriin asioihin.